Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Služby veřejnosti
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost

Dotaz:

Dne 21. listopadu 2008 bylo do Informační kanceláře Ministerstva financí doručeno písemné podání se žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se ustanovení odst. 4 § 103 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, resp. žádosti o sdělení výše hodnoty cigaret včetně roku 2001 do nynější doby. 

Odpověď:

K Vašemu požadavku ze dne 20.listopadu 2008 Vám sdělujeme následující.

Nejprodávanější cenová kategorie:

 • 2002: 40 Kč
 • 2003: 40 Kč
 • 2004: 44 Kč
 • 2005: 44 Kč
 • 2006: 44 Kč
 • 2007: 50 Kč

V této souvislosti sdělujeme, že stejná informace Vám byla sdělena pod čj. 182/57922/2008 ze dne 18. července t.r. Od té doby nedošlo k žádné změně. Další NCK bude známa až v 1. čtvrtletí 2009. Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně Vámi uvedené ustanovení 103 odst. 4, je účinné od 1. 1. 2004. Od této doby je NCK definována v zákoně o spotřebních daních.

Doporučované

Nejčtenější