Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Služby veřejnosti
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost

Dotaz:

 1. Využívá Vaše organizace služeb soukromých bezpečnostních služeb (SBS)?
 2. Kolik hodin měsíčně tato služba pro Vaši organizaci odpracuje?
 3. Jaká je cena za hodinu této služby bez DPH?
 4. Využíváte i jiné služby SBS při zajištění bezpečnosti svých objektů? Které to jsou?
 5. Jste spokojeni s kvalitou poskytovaných služeb ze strany SBS? Ano požadujeme zlepšení kvality nejsme spokojeni

Odpověď:

Odpovědi Ministerstva financí na Vaše dotazy:

 • K bodu a) – ano, naše organizace využívá služeb soukromých bezpečnostních služeb
 • K bodu b) - tato služba pracuje pro naše ministerstvo cca 7 100 hod. měsíčně
 • K bodu c) - cena za hodinu této služby je dle náročnosti od 82,- až do 93,- Kč bez DPH
 • K bodu d) – ne, jiné služby SBS Ministerstvo financí nevyužívá, pouze ostrahu
 • K bodu e) – požadujeme zlepšení kvality

 

Doporučované

Nejčtenější