Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost

Dotaz:

Žádost o zaslání stanoviska Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "ÚOHS"), které ÚOHS poskytl MF ČR, jehož obsah by se měl týkat údajné nedovolené veřejné podpory poskytnuté státem při změně trvalého užívání pozemků na vlastnictví v důsledku nálezu Ústavního soudu ČR publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 278/2004.

Odpověď:

K Vaší žádosti ze dne 28. května 2008 ve výše uvedené věci Vám zasíláme kopii Vámi konkrétně specifikovaného stanoviska Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 15. května 2008 č. j. 09760/2008/420/ES. Upozorňujeme, že předmětné stanovisko, zpracované k žádosti Ministerstva financí je pouze právním názorem podaným z titulu věcné působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Doporučované

Nejčtenější