Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost

Dotaz:

Žádám o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění zákona č. 101/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb. Který orgán MF, případně jiný orgán st. správy je pověřen kontrolou dodržování Výměru Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami?

Odpověď:

K Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. sděluji:

  • Působnost jednotlivých orgánů k cenové kontrole dodržování výměru MF, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, upravuje zákon č. 265/1990 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen.
  • Z ustanovení § 3 odst. 1 tohoto zákona vyplývá, že cenovou kontrolu dodržování výměru MF, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, mohou provádět jednotlivá finanční ředitelství, kraje a obce. Těžiště výkonu cenové kontroly je na finančních ředitelstvích. Kraje provádějí zejména kontrolu označování zboží cenami a obce se soustřeďují na cenovou kontrolu těch regulovaných cen, které samy stanovují.

Doporučované

Nejčtenější