Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost

Dotaz:

Dotaz k předpisům upravujícím cenu vodného a stočného pro výdělečnou činnost v r. 1989.

Odpověď:

K dotazu sdělujeme:

  1. Podle výměru FCÚ č. 6530/6.1/89 s účinností od 1.1.1990 se dodávka vody pro výdělečnou činnost občanů s povolením národního výboru, při které dochází ke spotřebě vody, fakturovala za velkoobchodní cenu.
  2. K výměru FCÚ č. 6530/6.1/89 nebyl nikdy vydán žádný prováděcí pokyn či předpis. Ceny uvedené v ceníku VC – MC 17/9/89, na které se tento výměr odvolává, přestaly platit 31.12.1990. Výklad požadovaných termínů např. „výdělečná činnost občanů s povolením národního výboru“ byl v té době, podle našeho názoru, uveden v jiných než cenových předpisech, a proto ho výměr FCÚ nespecifikoval.
  3. Cenové předpisy tehdy žádné upřesnění odběrů vody (např. od jakého množství vody) pro podnikatelské účely nezahrnovaly.

Doporučované

Nejčtenější