Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost

Dotaz:

Žádost o informace - ověření platnosti smluvních mezinárodních ujednání. Konkrétně se jedná o prověření:

  1. Doporučení T2-4103 ze dne 16. června 1960 Rady pro celní spolupráci a celním projednávání zásob jídelních, salonních a lůžkových vozů a tomu podobných vozů připojených k rychlíkům a mezinárodním expresním vlakům.
  2. Ujednání o bezcelním dovozu, vývozu a průvozu potravin, nápojů a jiných předmětů osobní potřeby, převážených pro zásobování cestujících v jídelních a lůžkových vozech ze dne 5. dubna 1962. 

Odpověď:

K Vaší písemné žádosti ověření platnosti smluvních mezinárodních ujednání, Vám sdělujeme:

1. Doporučení T2-4103 ze dne 16.června 1960 Rady pro celní spolupráci o celním projednávání zásob jídelních, salonních a lůžkových vozů a tomu podobných vozů připojených k rychlíkovým a mezinárodním expresním vlakům (Recommendation of the Cystome Co-operation Council concerning the customs treatment of provisions carried in restaurant cars, pullman cars, sleeping cars and similar cars on international express trains (16th June 1960), je stále v platnosti.

Tato skutečnost byla potvrzena pracovníkem Rady pro celní spolupráci (Světové celní organizace), která je depozitářem uvedeného doporučení. Doporučení přijalo vedle ČR dalších 17 států: Německo, Dánsko, Francie, Řecko, Itálie, Lucembursko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Slovensko, Rakousko, Belgie, Bulharsko, Norsko, Nizozemsko, Jižní Afrika, Pákistán. Rumunsko doporučení formálně nepřijalo, avšak uplatňuje je.

2. Ujednání o bezcelním dovozu, vývozu a průvozu potravin, nápojů a jiných předmětů osobní potřeby, převážených za účelem zásobování cestujících v lůžkových a jídelních vozech (Varšava, 5.dubna 1962).

Dle sdělení, které nám poskytlo Ministerstvo zahraničních věcí, toto ujednání již pro Českou republiku neplatí. Závěrem upozorňujeme, že evidence mezinárodních smluv je v kompetenci Ministerstva zahraničních věcí, Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1, www.mzv.cz

 

Nejčtenější