Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost

Dotaz:

Žádost o poskytnutí informace, kolik daňových kontrol z celkového počtu 95 918 skončilo v r. 2006 bez nálezu (doměření daně).

Odpověď:

Na Váš dotaz, kolik daňových kontrol z celkového počtu 95 918 ukončených v roce 2006 bylo bez doměření daně sdělujeme následující:

Za rok 2006 z celkového počtu 95 918 ukončených daňových kontrol bylo 31 363 kontrol bez doměření daně. Považujeme za nutné zdůraznit, že ve výše uvedených údajích se za jednu kontrolu považuje kontrola jedné daně za jeden rok u jednoho daňového subjektu.

 

Doporučované

Nejčtenější