Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost

Dotaz:

Tímto Vás žádáme o sdělení počtu daňových subjektů, kteří uplatnily odpočet hodnoty daru od základu daně a také o výši celkové hodnoty odpočtu dle §15 odst. 1 a §20 odst. 8 z. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů, za zdaňovací období 2006.

Odpověď:

Na základě Vaší elektronické žádosti ze dne 13. 9. 2007 Vám zasíláme údaje o počtu daňových subjektů, které uplatnily odpočet hodnoty daru od základu daně za zdaňovací období roku 2006, v rozlišení na právnické a fyzické osoby. Údaje byly získány z databáze ADIS ke dni 18. 9. 2007. Upozorňujeme, že dosud nemusí být zpracována všechna daňová přiznání za zdaňovací období roku 2006, zvláště daňová přiznání podaná ke dni 30.6.2007.

Počet subjektů Objem plateb v tis. Kč
Fyzické osoby 128 430 1 252 059
Právnické osoby 13 812 2 045 141

Doporučované

Nejčtenější