Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost

Dotaz:

  1. Na základě čeho byla založena Konsolidační banka s.p.ú.? Mám informaci, že to byla zakladatelská listina, pokud by bylo možné mohla by být naskenována? Příp. prosím o specifikaci listiny.
  2. Na základě jakého rozhodnutí (číslo předpisu) a kdo toto rozhodnutí učinil, byly do Konsolidační banky převedeny úvěry za TOZ (trvale obracející se zásoby).

Odpověď:

Na základě Vaši žádosti ze dne 4. 9. 2007 o poskytnutí informací ohledně založení a činnosti Konsolidační banky Praha, s.p.ú. Vám sdělujeme následující:

ad 1) Konsolidační banka s.p.ú. byla založena 25. 2. 1991 jako speciální banka s příslušnou licencí, která byla udělena Státní bankou Československou (viz.příloha). Další podrobnosti Vám může sdělit pouze Česká národní banka , která má v držení veškerou dokumentaci a rovněž doklady, které bylo nutné předložit k udělení bankovní licence dne 17. 12. 1992. V tomto směru se dále obracejte pouze na příslušný útvar České národní banky, Na Příkopě 28, Praha 1.

ad 2) Záležitosti o převodu úvěrů za TOZ (tj. trvale obracející zásoby) Vám může sdělit pouze Česká konsolidační agentura, Janovského 438/2, Praha 7, která je právní nástupkyní původní Konsolidační banky s tím, že má veškerou evidenci a doklady dotýkající se této otázky.

Jinak Vás v plném rozsahu odkazujeme na již veřejné informace, které jsou na internetových stránkách České konsolidační agentury.

Doporučované

Nejčtenější