Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost

Dotaz:

Žádost o poskytnutí kopií vyjmenovaných usnesení vlády týkajících se privatizace společnosti UNIPETROL, a.s.

Odpověď:

Požadované kopie byly žadateli poskytnuty. Úhrada spojená s pořízením kopií činila 622,- Kč.

Doporučované

Nejčtenější