Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost

Dotaz:

Žádost o informaci, zda Ministerstvo financí České republiky v minulosti udělilo Nemocnici Rakovník souhlas k tomu, aby pronajala určitému subjektu nebytové prostory.

Odpověď:

K Vaší žádosti ze dne 26. července 2007 o podání informace ve věci povolení výjimky Ministerstva financí podle ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, z odstavce 2 citovaného ustanovení (doby užívání) ke smlouvě o nájmu nebytových prostor, kterou dle Vámi uváděných údajů měla sjednat státní příspěvková organizace Nemocnice s poliklinikou Rakovník s určitým subjektem, která měla být údajně uzavřena v roce 2001, Ministerstvo financí sděluje následující.

Zákon č. 219/2000 Sb., nabyl účinnosti dne 1. ledna 2001. Pokud by byla mezi dotčenými subjekty taková smlouva sepsána v únoru 2001 a doba užívání by byla sjednána na dobu delší 5 let, bylo by k její platnosti zapotřebí příslušné výjimky podle výše citovaného ustanovení zákona (poznamenává se, že ustanovení tohoto zákona, která se vztahují na organizační složky státu, se podle § 54 odst. 1 citovaného zákona vztahují i na státní příspěvkové organizace, a tou v té době tato nemocnice byla). Podle zákonem stanoveného postupu by měl žádost o povolení příslušné výjimky podávat zřizovatel dotčené státní organizace, kterým byl v té době okresní úřad. Po prověření spisové evidence věcně příslušného odboru a archivu Ministerstva financí však nelze než sdělit, že žádný spis v této věci dohledán nebyl a zda taková dohoda sepsána skutečně byla, Ministerstvu financí známo není.

Doporučované

Nejčtenější