Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost

Dotaz:

Žádám o zaslání veškerých relevantních dokumentů a podkladů k přípravě a podání žádosti v rámci finančního mechanismu EHP/Norsko – individuální projekt. Jedná se zejména o manuály a metodiku pro přípravu projektu/žádosti.

Odpověď:

V současné době není otevřena žádná Výzva pro předkládání žádostí na individuální projekt nebo program ve Finančních mechanismech EHP/Norska. Na podzim tohoto roku připravuje Národní kontaktní místo – Ministerstvo financí – vyhlášení 3. Výzvy pro předkládání žádostí o grant v rámci Finančních mechanismů EHP/Norsko.

Všechny potřebné dokumenty pro žadatele včetně Manuálu pro implementaci a Postupů pro žadatele budou zveřejněny na webových stránkách www.eeagrants.cz (v sekci Pravidla pro implementaci finančních mechanismů).

Informace týkající se Finančních mechanismů jsou volně k dispozici ke stažení na výše uvedených webových stránkách. Rovněž zde naleznete dokumenty týkající se přípravy žádostí, které byly vydány v minulosti (sekce Výzvy a výběrová řízení a Pravidla pro implementaci finančních mechanismů).

Doporučované

Nejčtenější