Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost

Dotaz:

Dobrý den, prosím o informaci, za jakou cenu se bude odprodávat pozemek č. 955/27 (ost. plocha zeleň) v Praze 5-Košířích. Jsem spolumajitelkou domu Kvapilova 957/12 a měli bychom zájem o odkoupení 346 m2. S Bytovým podnikem v likvidaci máme uzavřenou nájemní smlouvu s předkupním právem s tím, že cenu určí Ministerstvo financí.

Odpověď:

Uvedený pozemek je vlastnictvím ČR a hospodařit s ním přísluší Bytovému podniku v Praze 5, s.p. v likvidaci. Nakládání s majetkem státních podniků v likvidaci je výhradně v kompetenci likvidátorů. Platné právní předpisy ukládají likvidátorovi zpeněžit majetek likvidovaného podniku veřejnou dražbou s tím, že jiným způsobem lze postupovat pouze se souhlasem Ministerstva financí (dále jen MF). Pokud tedy likvidátor usoudí, že existují závažné důvody pro převod majetku předem určenému zájemci, požádá o souhlas s tímto postupem MF. Nezbytnou součástí žádosti jsou mimo jiné i důvody, pro které nehodlá předmětný majetek zpeněžit formou dražby, navržení osoby nabyvatele a stanovení prodejní ceny převáděného majetku. MF pak buď souhlasí, nebo nesouhlasí s návrhem likvidátora. Ovlivnění výše kupní ceny ani osoby nabyvatele není v kompetenci MF.

Z uvedeného vyplývá, že Vaše informace v tomto bodě neodpovídá skutečnosti a výši ceny, kterou bude navrhovat v eventuální žádosti o souhlas MF, Vám sdělí pouze likvidátor Bytového podniku v Praze 5, s.p. v likvidaci (Ing. Rudolf Dubec).

Pro úplnost sdělujeme, že cena obdobných pozemků, k jejichž prodeji předem určenému zájemci byl udělen souhlas MF, byla likvidátory navržena dle aktuální cenové mapy stavebních pozemků hlavního města Prahy.

 

Doporučované

Nejčtenější