Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost

Dotaz:

Potřebuji opatření MF ČR č.j. 281/71701/1995 ze dne 20. 12. 1995, mělo by jít o obsah přílohy k účetní závěrce. Pokud později platilo něco jiného, prosím sdělit název a datum vydání. Zajímá mne, jak ta příloha má vypadat od roku 2002. Možná, že mezi roky 1995 a 2002 jste vydali nějaké novější opatření. Můžete mi to poslat e-mailem? Případně mi poraďte, co "namačkat" na počítači, abych se k tomu dostal, pokud to máte zveřejněno. Já to zatím moc s počítačem neumím.

Odpověď:

K Vaší žádosti ze dne 12. 3. 2007 ve věci informace o právních předpisech v oblasti účetnictví řešící přílohu k účetní závěrce, a to počínaje rokem 2002, Vám sdělujeme, že účetní jednotky v této problematice postupují v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění pro dané roky, zejména § 18 a v účetním období započatém:

  1. v roce 2002 v souladu s opatřením Ministerstva financí č.j.: 281/71 701/1995 jak vyplývá ze změn a doplnění provedených opatřeními MF Č.j.: 281/80 380/1996, Č.j.: 281/24 015/1998 a Č.j: 281/119 365/2000, zejména Čl. IV; tato opatření byla uveřejněna ve Finančních zpravodajích č. 12/1995, č. 12/1996, č. 4/1998 a č. 1/2001;
  2. v roce 2003 v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 500/2002 Sb., zejména § 39;
  3. v letech 2004 až 2005 v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 472/2003 Sb., zejména § 39;
  4. v letech 2006 a dále v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 472/2003 Sb. a vyhlášky č. 397/2005 Sb., zejména § 39.

Pokud se týká možnosti získat znění účetních předpisů pomocí internetu doporučujeme vyhledat "Portál veřejné správy České republiky" (například zadáním adresy http://portal.gov.cz) a po zvolení "Zákony" na listě portálu uvést číslo předpisu (uvede se číslo zákonu či vyhlášky např. 500/2002 pro znění vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Doporučované

Nejčtenější