Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost

Dotaz:

Žádost o poskytnutí informací týkajících se pozemků parc. č. 504, 507, 508, 509 a 510 v k.ú. Malá Strana, obec Praha, které byly převedeny na základě rozhodnutí MF ze dne 11. 9. 1992 z majetku ČR do vlastnictví obce - hl. m. Prahy. Konkrétně žádost o sdělení jména pracovníka MF, který rozhodoval o přechodu těchto pozemků, a jména pracovníka, který požádal o tento přechod za hl.m. Prahu.

Odpověď:

K Vaší žádosti o poskytnutí informací týkajících se pozemků parc. č. 504, 507, 508, 509 a 510 v katastrálním území Malá Strana, obec Praha Vám sdělujeme následující:

K pozemkům parc. č. 504, 507, 508, 509 a 510 v katastrálním území Malá Strana příslušelo ke dni účinnosti zákona č. 172/1991 Sb. právo hospodaření organizaci Správa veřejné zeleně.

Rozhodnutím Ministerstva financí České republiky č.j. 124/52 569/92 přešly dnem vydání tohoto rozhodnutí věci movité a nemovité v právu hospodaření uvedené organizace z vlastnictví České republiky do vlastnictví hl. města Prahy. Rozhodnutí podepsal tehdejší náměstek ministra financí Ing. Pavel Pelant.

Nemovitosti jsou zapisovány do katastru nemovitostí postupně. Na základě žádosti ředitele odboru správy majetku Magistrátu hl. města Prahy Ing. Radka Svobody ze dne 27. listopadu 2002, odsouhlasil odbor 12 - Financování územních rozpočtů dopisem č.j. 124/144 159/92 ze dne 2. ledna 2003 dle předložených výpisů z katastru nemovitostí pod seznamem č. 148 možnost zápisu zmíněných pozemků.

Doporučované

Nejčtenější