Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost

Dotaz:

1.V kolika případech v období od 1.1.2006 do současnosti MF, coby nástupnický subjekt po zrušeném FNM, nevyhovělo žádosti či výzvě věřitelů ke splnění zákonného ručitelského závazku, který původně vznikl dle ust. § 15 odst. 3 zákona č. 92/1991 Sb.?

2.Kterým konkrétním právnickým či fyzickým osobám v období od 1.1.2006 do současnosti odmítlo MF, coby nástupnický subjekt po zrušeném FNM, splnit zákonný ručitelský závazek, který původně vznikl dle ust. § 15 odst. 3 zákona č. 92/1991 Sb.?

3.Z jakých konkrétních důvodů v období od 1.1.2006 do současnosti MF, coby nástupnický subjekt po zrušeném FNM, odmítlo konkrétním osobám vyhovět jejich žádostem či výzvám coby věřitelů ke splnění zákonného ručitelského závazku, který původně vznikl dle ust. 15 odst. 3 zákona č. 92/1991 Sb.?

Odpověď:

ad 1) V předmětném období (od 1. 1. 2006 do současnosti) došly Ministerstvu financí dvě žádosti obsahující výzvu ke splnění závazku ručení dle § 15 odst. 3 zákona č. 92/1991 Sb.

ad 2) Ministerstvo financí odmítlo splnit ručitelský závazek společnosti Alde Securities Ltd. a společnosti Slovácké strojírny, a.s.

ad 3) Ministerstvo financí odmítlo společnosti Alde Securities Ltd. plnění z titulu ručení bývalého Fondu národního majetku ČR z důvodu zrušení § 15 odst. 3 zákona č. 92/1991 Sb. ke dni 1. 1. 2006, společnosti Slovácké strojírny, a.s. odmítlo plnění z důvodu promlčení nároku.

 

Doporučované

Nejčtenější