Novinky

Seznam podaných žádostí

Chronologicky řazené žádosti o informace podané na Ministerstvo financí.

ilustrace

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Z veřejných zdrojů (například zde) jsem se dozvěděl, že v parlamentu proběhla debata k pokutě 5000 Kč za vystavení souhrnné účtenky za platbu pro celý stůl. Přičemž hosté se u stolu na platbu skládali. Cituji předmětnou část, ke které směřují mé dotazy: "Akceptací takového postupu vzniká prostor pro obcházení evidence tržeb a snižuje se tak její efektivita. Je to obdobné, jako kdyby podnikatel evidoval například tržby za celý den vždy jen jednou souhrnnou částkou," stojí v odpovědi na Munzarovu interpelaci. Tento přístup podle ministryně také zkresluje data v systému a vytváří prostor pro manipulace. Argumentuje tím, že podle zákona musí být zaslána datová zpráv s údaji o evidované tržbě uskutečněné v hotovosti, směnkou, šekem nebo třeba stravenkou...

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Žádám laskavě o informaci, zda disponujete jakýmkoliv metodickým materiálem nebo stanoviskem nebo obdobným materiálem, v němž je uvedeno, který právní předpis a které jeho ustanovení se použije, pokud se rozhoduje o tom, zda je možné uskutečnit veřejnosprávní kontrolu na místě bez jakékoliv přítomnosti kontrolujícího u kontrolované osoby. Mám na mysli, zda se taková veřejnosprávní kontrola může uskutečnit pouze na základě podkladů, které kontrolovaná osoba zašle e-mailem, a samotný výkon kontroly se uskuteční mimo prostory školy, např. v prostorách obce, která školu zřídila, případně v libovolných prostorách mimo školu. Pokud takový metodický materiál nebo stanovisko nebo obdobný materiál máte, prosím o jeho poskytnutí. Požadovaná informace je v této době velmi aktuální, neboť souvisí s opatřeními, která mají zabránit šíření koronaviru.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen "InfZ") žádám o zaslání spisových značek soudních řízení, ve kterých Ministerstvo financí ČR vystupuje jako účastník nebo jedná jménem České republiky a předmětem řízení je (kromě jiného) omluva za výroky prezidenta republiky Miloše Zemana (včetně názvu příslušného soudu).“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádám o poskytnutí informace, jaký byl stav vyhlášky č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů o úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ke dni 7. 4. 2018.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádám o zpřístupnění následujících informací:

  1. Sdělení spisových značek veškerých arbitrážních řízení probíhajících mezi Českou republikou a společnostmi Natland Investment Group N.V., Natland Group Limited, G.I.H.G. Limited, Radiance Energy Holding Sà.r.l. (dále jen „Řízení“).
  2. Zaslání všech rozhodnutí (nálezů) v rámci Řízení, a to včetně všech dílčích rozhodnutí (partial award).
  3. Zaslání všech rozhodnutí (nálezů) v rámci řízení sp. zn. PCA Case No. 2013-35 vedeného u Stálého rozhodčího soud v Haagu, a to včetně všech dílčích rozhodnutí (partial award).
  4. Zaslání dílčího nálezu (partial award) ze dne 20. 12. 2017 vydaného v rámci rozhodčího řízení sp. zn. PCA Case No. 2013-35 vedeného u Stálého rozhodčího soudu v Haagu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovoluji požádat (…) o poskytnutí informace o seznam všech poradců náměstků na Ministerstvu financí.

Žádám o jmenovitý seznam poradců všech náměstků na Ministerstvu financí – žádám také, aby ve jmenovitém seznamu bylo, jak dlouho jednotlivý poradce ve své funkci působí, jaký má typ pracovní smlouvy a jak je jeho práce honorovaná – suma za hodinu, či fixní plat/odměna.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě výše uvedeného zákona o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí těchto informací:

  1. Žádám o poskytnutí vyjádření Ministerstva financí k řízení EU Pilot 7565/15/JUST.
  2. Kdy a s jakým závěrem bylo řízení EU Pilot 7565/15/JUST ukončeno? Poskytněte dokument Evropské komise, kterým bylo předmětné řízení zahájeno a dokument Evropské komise, kterým bylo předmětné řízení ukončeno.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„tímto si dovoluji se na Vás obrátit na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se žádostí o poskytnutí informací týkajících se zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách a zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. Konkrétně bych Vás chtěl touto cestou požádat o zpřístupnění přehledu vyměřené daně z hazardních her (výnos daně) ve smyslu zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her za 2. čtvrtletí roku 2020 zvlášť podle jednotlivých druhů hazardní hry ve smyslu § 3 odst. 2 ZHH, a to zároveň s rozdělením na provozování tzv. land-based a prostřednictvím internetu.“