Novinky

2002

Pravidelné zprávy o vyřizování agendy stížností. Souhrnné informace zodpovědného odboru.

ilustrace

Vydáno

Zpráva o vyřizování agendy stížností za rok 2002

v souladu s § 15 odst. 1 vládní vyhlášky č. 150/1958 Ú.l. o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících a bodem 38 směrnice č. 6/1995, o vyřizování petic, stížností, oznámení a podnětů na Ministerstvu financí