Novinky

Historie Odborné knihovny MF

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Historie
  • Odborná knihovna
  • Knihovna MF

Odborná knihovna Ministerstva financí vznikla v roce 1956 spolu s Výzkumným ústavem ministerstva financí. Během doby se název ústavu měnil, nejprve na Výzkumný ústav financí (VÚF), později na Výzkumný ústav finanční a úvěrové soustavy (VÚFÚS). Knihovna velmi úzce spolupracovala s knihovnou Státní banky československé. Odebírala přibližně stejné časopisy a nakupovala knihy stejného zaměření. Podobná byla i výpůjční agenda a aplikace MDT při věcném zpracování fondů. Souběžně s knihovnou VÚF působila v budově MF též knihovna ministerstva financí, kde pracovala jedna knihovnice. V šedesátých letech byl nejstarší fond ministerské knihovny vyřazen, převezen do Státní knihovny a zmizel neznámo kde. Ministerstvo tak přišlo i o důležitou odbornou literaturu, která nyní ve fondu chybí.

Knihovna výzkumného ústavu se celá léta potýkala s finančními problémy a nedostatkem personálu. Až do osmdesátých let zde dokonce nebyla zaměstnaná žádná profesionální knihovnice. Pracovalo se ve stísněných prostorách, v podstatě ve dvou místnostech na Dražického náměstí (jedno z křídel komplexu budov MF), kde byly umístěny fondy, čítárna i pracovny zaměstnanců. Do nynějších prostor se knihovna přestěhovala až v roce 1970. Roku 1977 došlo k likvidaci knihovny MF ČR a zbylý fond převzala knihovna VÚFUS.

Po zrušení VÚFÚS v roce 1984 se v řízení knihovny vystřídal studijně-výzkumný odbor FMF, odbor cenových propočtů a informací FMF (r. 1992) a odbor 13 vnitřního řízení MF (r. 1993). V této době započalo oddělení postupně automatizovat knihovní fond a rozšiřovat informační služby. Zavádění výpočetní techniky v oddělení napomohlo odborné knihovně pomalu se měnit na moderní informační středisko.

V rámci reorganizace bylo v roce 1994 oddělení začleněno do odboru Finanční politiky, jehož někteří kmenoví pracovníci působili v bývalém VÚFÚS. Do roku 1993 oddělení nabízelo pouze klasické knihovnické služby, doplněné o dokumentační činnost. Současně s novým začleněním se stále více měnila idea o pracovní náplni oddělení 313 - finančních a ekonomických informací v odboru Finanční politiky. V roce 2005 se pracoviště stalo jako oddělení 303 – Finanční a ekonomické informace součástí odboru Personálního. Jeho působnost se za poslední léta podstatně rozšířila a nyní je pracoviště schopno svou jedinečnou databází a šíří služeb daleko kvalitněji a ve větší šíři uspokojovat informační potřeby ministerstva. Změnilo se i prostředí, ve kterém knihovna poskytuje služby. Nevyhovující prostory dosavadní čítárny a zároveň studovny byly rozšířeny o místnost vybavenou terminály a s dostačující kapacitou míst ke studiu. Tato skutečnost zlepšila informační servis pro uživatele knihovny, kteří mají možnost v úředních hodinách vyhledat stálou službu a konzultovat své odborné požadavky v příjemném prostředí.

Doporučované

Nejčtenější