Novinky

Seznam odebíraných časopisů

oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna
oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna

Vydáno

 • Odborná knihovna
 • Služby veřejnosti
Aktualizováno 23. 1. 2018
 • Aktualizován seznam pro rok 2014
 • Aktualizován seznam odebíraných časopisů
 • Aktualizován seznam časopisů
 • Aktualizován seznam časopisů

Přehled časopisů odebíraných knihovnou

Seznam českých časopisů

A

 • Acta oeconomica pragensia
 • Acta VŠFS
 • Ad notam
 • Agricultural Economics - Zemědělská ekonomika (v angl. jazyce)
 • Akademický bulletin
 • Antitrust
 • Auditor

B

 • Bankovnictví
 • Bulletin advokacie
 • Bulletin komory daňových poradců

C

 • Clo-Douane
 • Computer
 • Časopis pro právní vědu a praxi
 • Čtenář

D

 • Daně a finance
 • Daně a právo v praxi
 • Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále
 • DHK - Daňová a hospodářská kartotéka
 • Daňový a účetní tip
 • Demografie
 • Dokumentační zpravodaj VÚPSV
 • DPH aktuálně
 • dTEST

E            

 • E + M Ekonomie a management
 • Ekonom
 • Euro

F

 • Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance
 • Finanční, daňový a účetní bulletin
 • Finanční a ekonomické informace
 • Fond Shop
 • Forbes Česko
 • Fórum sociální politiky

H

 • Hospodářské noviny

CH

 • Chip

I

 • Interní auditor

J           

 • Judikatura Evropského soudního dvora
 • Jurisprudence - specialista na komentování judikatury

K

 • Knihovna
 • Knižní novinky

M

 • Macroeconomic Forecast Czech Republic - angl. Verze
 • Makroekonomická predikce České republiky
 • Mezinárodní vztahy
 • Moderní obec
 • Moderní řízení
 • Mzdová účetní

N

 • Národní pojištění

O

 • Obec a finance
 • Obchodněprávní revue
 • Obchodní právo
 • Odhadce a oceňování majetku

P

 • Politická ekonomie
 • Politologická revue
 • Politologický časopis
 • Poradce
 • Práce a mzda
 • Práce, mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále
 • Právní rádce
 • Právní rozhledy
 • Právník
 • Pro-Energy magazín
 • Profi poradenství & finance

R

 • Respekt

S

 • Sbírka právních předpisů hl.m. Prahy
 • Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek
 • Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek - Výběr z rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva
 • Sbírka zákonů ČR
 • Scientia et Societas
 • Senát
 • Soudní inženýrství
 • Soudní judikatura - Rozhodnutí soudů ČR
 • Soudní rozhledy
 • Správní právo
 • Statistika
 • Statistrika & my
 • Stavební právo - bulletin

T

 • Trestněprávní revue
 • Týden

U

 • Účetní a daně
 • Účetnictví
 • Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí
 • Účetnictví v praxi
 • Unes - účetnictví neziskového sektoru
 • Ústřední věstník ČR

V

 • Veřejná správa
 • Veřejná správa online (příloha časopisu Obec a finance)
 • Veřejné zakázky
 • Veřejné zakázky v praxi

Z

 • Zemědělec

Seznam zahraničních časopisů

A

 • American Economic Journal. Applied Economics (USA)
 • American Economic Journal. Economic Policy (USA)
 • American Economic Journal. Macroeconomics (USA)
 • American Economic Journal. Microeconomics (USA)
 • American Economic Review (USA) 
 • Auszüge aus Presseartikeln (Německo)

B

 • Der Betrieb (Německo)
 • Biatec (Slovensko)
 • Bulletin for international taxation (Holandsko)

C

 • CESifo Economic Studies (Německo)

D

 • Deutsche Bundesbank - Monatsbericht (též v angličtině)(Německo)

E

 • The Economist (V. Británie)
 • Ekonomické rozhľady (Slovensko)
 • European financial review (V. Británie)
 • European taxation (Holandsko)

F

 • The Financial Times (V. Británie)
 • Finansy (Rusko)
 • Finanzarchiv (Německo)
 • Finanz-Rundschau (Německo)
 • Fiscal Studies (V. Británie)

G

 • Global trade and customs journal (Nizozemsko)

H

 • Handelsblatt (Německo)

I

 • IMF Economic Review (USA)
 • International Financial Statistics (USA)

J

 • Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik (Německo)
 • Journal of Economic Literature (USA)
 • Journal of Economic Perspectives (USA)
 • Journal of Financial Crime

M

 • Monatsbericht des BMF (Německo)            

T

 • Trend (Slovensko)
 • Trend Top (Slovensko)

U

 • Umsatzsteuer – Rundschau (Německo)

V

 • Voprosy ekonomiki (Rusko)

W

 • WISTA (Německo)
 • Wirtschaftswoche (Německo)        

 

Nejčtenější