Novinky

Knihovní řád

oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna
oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna

Vydáno

  • Odborná knihovna
  • Služby veřejnosti
  • Služby knihovny
  • Vzdělávání
Aktualizováno 27. 11. 2020
  • Aktualizován knihovní řád a přidána příloha - POKYN ředitelky odboru 30 Ministerstva financí
  • Aktualizován název oddělení
  • Aktualizován knihovní řád
  • Aktualizován text knihovního řádu
  • Zásadně aktualizován text knihovního řádu
  • Zásadně aktualizován text knihovního řádu

Knihovní a výpůjční řád Odborné knihovny MF je základním dokumentem, který upravuje vztahy mezi knihovnou a jejími uživateli. Popisuje práva a povinnosti registrovaného čtenáře a práva a povinnosti knihovny vyplývající ze vzájemného právního vztahu stvrzeného podpisem přihlášky. Poslední verze knihovního a výpůjčního řádu je platná od 24.11.2020 a oproti dosud platnému řádu nově detailněji upravuje pravidla využívání výpočetní techniky v knihovně.

Nejčtenější