Novinky

Finanční a ekonomické informace 6/2022

oddělení 5904 - Informační podpora a knihovna
oddělení 5904 - Informační podpora a knihovna

Vydáno

  • Rešeršní a dokumentační služby
  • Služby knihovny
  • Finanční a ekonomické informace
  • Odborná knihovna

V rubrice Podrobně k tématu najdete přehledový článek „Investice v Africe: Evropská unie a Čína soupeří o přízeň na kontinentu“, který se věnuje investičním aktivitám v nejrychleji se urbanizujícím regionu světa. Nastíněna je dynamika investic a vzájemného obchodu mezi Afrikou a Čínou, resp. mezi Afrikou a EU, a dále se článek věnuje odlišným podmínkám, jež investice těchto významných hráčů provází, zejména je pozornost věnována propojení investičních balíčků Evropské unie s požadavky na dodržování lidských práv, popř. dalšími politickými cíli, jako diverzifikace afrických zdrojů energie, dosažení klimatických cílů, bránění migraci či omezení globálního vlivu Číny.

Doporučované

Nejčtenější