Novinky

Finanční a ekonomické informace 5/2022

oddělení 5904 - Informační podpora a knihovna
oddělení 5904 - Informační podpora a knihovna

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace
  • Rešeršní a dokumentační služby
  • Služby knihovny
  • Odborná knihovna

V rubrice Podrobně k tématu najdete přehledový článek „Finanční, bankovní, ekonomické a jiné sankce: pokračování politiky, či války jinými prostředky?“, který si všímá sankčních balíčků postihujících Ruskou federaci v oblasti mezinárodního obchodu, importu materiálu a technologií využitelných vojenským průmyslem a petrochemickým sektorem, udělování víz a sankcí proti konkrétním fyzickým osobám. Nejprve jsou shrnuty všechny sankce proti Rusku, potažmo SSSR, od roku 1953, následně je podrobně rozebrána pestrá škála současných sankcí, která zasahuje jak běžné uživatele bankovních služeb, tak podnikatele, státní podniky i instituce.

Doporučované

Nejčtenější