Novinky

Finanční a ekonomické informace 3/2022

oddělení 5904 - Informační podpora a knihovna
oddělení 5904 - Informační podpora a knihovna

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace
  • Rešeršní a dokumentační služby
  • Služby knihovny
  • Odborná knihovna
Aktualizováno 24. 6. 2022
  • Upraven link na pdf soubor, který byl předtím nefunkční

V rubrice Podrobně k tématu najdete přehledový článek „Turecká měnová krize: lira v ohrožení?“, který si všímá měnových problémů, v nichž se ocitla země, jež je natolik geopoliticky významná, že to nenechává v klidu ani ekonomy jiných zemí. Článek upozorňuje na politickou podstatu hospodářské krize, v níž se v současné době Turecko nachází, všímá si, že prezident Erdoğan nesouhlasí s tradiční ekonomickou teorií a zastává názor, že zvýšení úrokových sazeb zvyšuje inflaci, a tento postoj prosazuje pomocí nezdravých zásahů do centrálního bankovnictví. Pozornost je věnována i následným stimulačním opatřením, která situaci ještě zhoršují.

Doporučované

Nejčtenější