Novinky

Finanční a ekonomické informace 11/2022

oddělení 5904 - Informační podpora a knihovna
oddělení 5904 - Informační podpora a knihovna

Vydáno

  • Rešeršní a dokumentační služby
  • Služby knihovny
  • Odborná knihovna
  • Finanční a ekonomické informace

Ještě v prvním desetiletí 21. století se zdálo, že svět čeká pouze více a více globalizovaná budoucnost. Pandemie koronaviru následovná bezprecedentní Ruskou agresí vůči Ukrajině ovšem synergicky zasadily hluboké rány roky budovaným dodavatelským řetězcům a tím i globalizaci samotné. V rubrice podrobně k tématu publikovaný článek "Propojený svět ve stínu černých labutí: globalizace pod tlakem koronaviru a války na Ukrajině" shrnuje celou paletu názorů na budoucí směřování globalizace. I přes různé závěry, se většina komentátorů shoduje, že současný vývoj je obdobím změn v prioritách, motivacích a postojích k mezinárodní integraci a obchodním i politickým zájmům. Důraz na čistě ekonomické priority, reprezentované především stárnoucí generací, je nahrazován ekologicko-etickým aspektem podnikání. Rozvinuté západní ekonomiky zároveň horečnatě řeší léta naivně zanedbávaná bezpečnostní rizika plynoucí z nevyvážených ekonomických vazeb na státy jako je Čína či Rusko.

Doporučované

Nejčtenější