Novinky

Finanční a ekonomické informace 8/2021

oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna
oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna

Vydáno

  • Rešeršní a dokumentační služby
  • Služby knihovny
  • Odborná knihovna
  • Finanční a ekonomické informace

Vzhledem k tomu, že je světové ekonomické dění stále významně ovlivněno dopady pandemie viru COVID-19, doporučujeme vedle anotací nejnovějších odborných článků Vaší pozornosti též tiskovou zprávu Evropské komise (odkaz na ni najdete v aktualitách na následující stránce) ze dne 19. července 2021: “Next Generation EU: Evropská komise schválila plán Česka pro oživení a odolnost ve výši 7 miliard EUR”. Finančními prostředky v této výši se podpoří provádění klíčových investičních a reformních opatření nastíněných v plánu Česka pro oživení a odolnost. Tyto prostředky budou hrát klíčovou úlohu při pomoci Česku zvládnout ekonomické dopady pandemie COVID-19. Kromě řady hodnotících kritérií, na základě kterých byl plán Česka posuzován a které tisková zpráva přehledně shrnuje a budou jistě předmětem řady dalších komentářů, obsahuje zpráva na konci též seznam odkazů na další zásadní dokumenty, včetně přílohy návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, z nichž je patrná detailní struktura investic, časový harmonogram a konkrétní reformy, které pomoc předpokládá.

Nejčtenější