Novinky

Finanční a ekonomické informace 5/2021

oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna
oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace
  • Rešeršní a dokumentační služby
  • Služby knihovny
  • Odborná knihovna

Přehledový článek v rubrice Podrobně k tématu tentokrát pod názvem „Digitální měny centrálních bank“ představuje rychle se šířící fenomén využívání digitálních měn a souvisejících technologií centrálními bankami i státy jako možného prostředku monetární politiky. Vzhledem k překotnému vývoji v posledních letech se nejedná pouze o teoretické koncepty. Řada centrálních bank vyspělých zemí pracuje na vlastních projektech a některé menší státy již přikročily k praktickému využití těchto technologií. Samotná oblast kryptoměn vzbuzuje mnohé právní, etické a případně technologické otázky, ovšem využití digitálních měn centrálními bankami otevírá též otázky monetární a politické. V neposlední řadě je realizování konceptu národní digitální měny otázkou prestiže.

Nejčtenější