Novinky

Finanční a ekonomické informace 2/2021

oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna
oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna

Vydáno

  • Rešeršní a dokumentační služby
  • Služby knihovny
  • Finanční a ekonomické informace
  • Odborná knihovna

Rubrika Podrobně k tématu tentokráte nabízí přehledový článek s názvem „Zombie firmy – přízraky moderních krizí?“, věnující se fenoménu, který od konce 20. století provází drtivou většinu ekonomických krizí. První tzv. Zombie firmy byly popsány během období krize a hospodářské stagnace v Japonsku v 90. letech, ovšem opravdový boom nastal až s finanční krizí v letech 2008 a 2009. Nejnovější ekonomická krize způsobená pandemií Covid-19 pak těmto firmám nabízí naprosto netušené možnosti přežití. Ovšem je jen otázkou času, jak dlouho budou tyto neperspektivní a k bankrotu dávno odsouzené firmy parazitovat na kombinaci uvolněné fiskální politiky a státních podpůrných opatření.

Nejčtenější