Novinky

Finanční a ekonomické informace 12/2021

oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna
oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna

Vydáno

  • Rešeršní a dokumentační služby
  • Služby knihovny
  • Finanční a ekonomické informace
  • Odborná knihovna

V rubrice Podrobně k tématu najdete přehledový článek „Deset let fungování evropských dohledových institucí EIOPA, EBA a ESMA: výročí jako příležitost k reflexi“, který si všímá desetiletého výročí těchto tří institucí. Text přibližuje důvody jejich vzniku, publikované hodnotící komentáře jejich dosavadního fungování, dosažené cíle, vyjmenovává úspěchy i neúspěchy, které si tyto instituce připsaly, a zamýšlí se nad tím, zda mají v dozorovém systému EU své místo i v příštích letech. Pozornost je věnována též nově vznikajícímu Úřadu pro boj proti praní špinavých peněz (AMLA), který dále rozšíří dozorové orgány EU a měl by začít fungovat v roce 2024.

Nejčtenější