Novinky

Finanční a ekonomické informace 6/2020

oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna
oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace
  • Rešeršní a dokumentační služby
  • Služby knihovny
  • Odborná knihovna

V rubrice Podrobně k tématu najdete přehledový článek „Výstřel z Karlsruhe“: německý ústavní soud pokračuje ve při o kompetence, který věnuje pozornost střetu mezi německým Spolkovým ústavním soudem a Evropskou centrální bankou. Zásadním problémem je neslučitelnost programu nákupu státních dluhopisů Evropskou centrální bankou s německou ústavou. Tento spor se táhne již od spuštění programu v roce 2015. Nejnovější verdikt Spolkového ústavního soudu rozporuje dřívější rozhodnutí Soudního dvora EU a dotýká se tak nejen otázky německé participace na záchranných programech, ale též tématu soudní hierarchie v rámci EU.

Doporučované

Nejčtenější