Novinky

Finanční a ekonomické informace 5/2020

oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna
oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna

Vydáno

  • Rešeršní a dokumentační služby
  • Služby knihovny
  • Odborná knihovna
  • Finanční a ekonomické informace

V rubrice Podrobně k tématu najdete přehledový článek „Pakt stability a růstu, dříve zvažované reformy a použití únikové doložky v důsledku pandemie nemoci COVID-19“, který se věnuje protichůdným postojům států eurozóny v oblasti směřování fiskální politiky. Řešení letitých sporů se jeví jako nanejvýš naléhavé v souvislosti s očekávanou recesí způsobenou pandemií koronaviru COVID-19. V textu jsou shrnuty komentáře k navrhovaným reformám Paktu stability a růstu, použití únikové klauzule jako dočasného opatření, které umožní členským státům flexibilitu v rozpočtové oblasti ve vztahu k střednědobým rozpočtovým cílům, a náznaky možného posunu ve vyjednávání, které se navenek často jeví jako stagnující.

Doporučované

Nejčtenější