Novinky

Finanční a ekonomické informace 4/2020

oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna
oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace
  • Rešeršní a dokumentační služby
  • Služby knihovny
  • Odborná knihovna

V rubrice Podrobně k tématu najdete přehledový článek „Koronabondy – staronové řešení staronových problémů?“, který se věnuje mechanismům EU pro zvládání krizových situací, jež stejně jako v průběhu minulé hospodářské krize polarizují zejména členy Evropské měnové unie v oblasti emise společných dluhopisů. Takový způsob rozložení dluhové zátěže oživuje dřívější spory, kdy státy nejvíce zasažené předchozí krizí volají po definici dluhu jako společného, zatímco státy prosazující přísnější rozpočtovou disciplínu upřednostňují ponechání zátěže na jednotlivých státech. Vyvstávají tak opět otázky týkající se solidarity a soudržnosti EU jako celku. Je však třeba zároveň dodat, že odhlédneme-li od emotivnosti debaty za současné situace, panuje nejednotnost v názoru na koronabondy i v odborných kruzích, ať už se debata stáčí k finančnímu či morálnímu aspektu věci.

Nejčtenější