Novinky

Finanční a ekonomické informace 3/2020

oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna
oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace
  • Rešeršní a dokumentační služby
  • Služby knihovny
  • Odborná knihovna

V rubrice Podrobně k tématu najdete přehledový článek „Víceletý finanční rámec EU na období 2021-2027: dohoda v nedohlednu?“, který se věnuje složitým vyjednáváním, jež se vedla od začátku roku 2020 o rozpočtu EU stanovujícím limity pro celkové výdaje EU i různé oblasti činnosti na dobu příštích sedmi let. Text zachycuje stav jednání, které bylo ovlivněno významnou změnou v podobě odchodu Velké Británie z Evropské unie, ale činnost institucí Evropské unie ještě nebyla zásadním způsobem dotčena šířící se koronavirovou nákazou. Článek shrnuje vyjednávací pozice jednotlivých zemí, jejich požadavky a dokumentuje, jak problematická byla shoda i v situaci, než se před EU objevila zcela nečekaná a bezprecedentní výzva.
Současná situace, kdy je rychlost reakce Evropské unie předmětem kritiky, kdy se dramaticky změnila ekonomická situace a kdy Eurokomisaři i ministři členských zemí jednají výhradně na dálku, což dále omezuje jejich akceschopnost, činí dohodu na jedné straně ještě složitější, na straně druhé však roste tlak na rychlost jejího přijetí. Bude nesmírně zajímavé sledovat, jak se Evropská unie se situací vyrovná a jak se nové podmínky do vyjednání promítnou.

Nejčtenější