Novinky

Finanční a ekonomické informace 12/2020

oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna
oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna

Vydáno

  • Rešeršní a dokumentační služby
  • Služby knihovny
  • Odborná knihovna
  • Finanční a ekonomické informace

V rubrice Podrobně k tématu najdete přehledový článek s názvem „Brexit: ohlédnutí za hlavními spornými body vyjednávání“. Dohoda, která byla nakonec na Štědrý den schválena, bude předmětem nesčetných analýz, ale je dobré se ohlédnout ještě za průběhem vyjednávání, protože představuje zajímavý příspěvek k úvahám o znovuposilování národních suverenit a odvrácení globalizačních trendů, které se v současném světě objevují. Článek zmiňuje též pokračující jednání Velké Británie o dvoustranných obchodních dohodách. Může být rovněž zajímavé se podívat na taková jednání ve světle dohody USMCA, o které jsme psali v minulém čísle.

Doporučované

Nejčtenější