Novinky

Finanční a ekonomické informace 11/2020

oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna
oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace
  • Rešeršní a dokumentační služby
  • Služby knihovny
  • Odborná knihovna

V rubrice Podrobně k tématu najdete dva přehledové články. První z nich s názvem „Dodavatelské řetězce a nové trendy: vliv pandemie nemoci COVID-19, dodržování etických zásad v dodavatelských řetězcích a budoucnost globalizace“, představuje klíčové změny a výzvy v dodavatelských řetězcích v 21. století. S nástupem pandemie nemoci COVID-19 se začaly hojně skloňovat termíny jako deglobalizace, soběstačnost, „reshoring“, nebo třeba dodržování etických principů v podnikání. Vývoj však postupně ukázal, že budoucí trendy nemusí být tak jasné, jak se na počátku krize zdálo.

Druhý článek „Dohoda USMCA - NAFTA 2.0 pro dvacáté první století?“ se věnuje klíčovým parametrům mezinárodní obchodní smlouvy mezi USA, Kanadou a Mexikem a zároveň připomíná peripetie jejího mnohaletého vyjednávání a následného schvalování. Článek zkoumá rozdíly mezi dříve platnou smlouvou NAFTA a čerstvě schválenou USMCA. Stranou zájmu nezůstalo ani zhodnocení dopadu smlouvy na EU a Českou republiku.

Doporučované

Nejčtenější