Novinky

Finanční a ekonomické informace 1/2020

oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna
oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna

Vydáno

  • Rešeršní a dokumentační služby
  • Služby knihovny
  • Finanční a ekonomické informace
  • Odborná knihovna

V lednovém čísle dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE. Nabízí jako obvykle souhrn nejnovějších odborných článků, knih a jiných informačních zdrojů vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.

V rubrice Podrobně k tématům najdete přehledový článek „Třicet let od pádu Berlínské zdi: sjednoceni, anebo stále rozděleni?“, který přibližuje debatu, jež v souvislosti s třicátým výročím od pádu Berlínské zdi vyvstala na stránkách odborného tisku. Objevují se nesčetná hodnocení, jak zásadní jsou stále ekonomické rozdíly mezi východní a západní částí, čím je to způsobeno a jaké jsou v tomto směru vyhlídky do budoucna. Zvláštní pozornost je v článku věnována omezení tzv. Solidaritätszuschlag (solidární přirážky), která měla za cíl finančně podpořit chudší východní země bývalé NDR, plánovanému na počátek roku 2021. Ačkoliv je situaci v Německu nutno vnímat v odlišném historickém a politickém kontextu, může představovat zajímavou paralelu k domácí debatě o dohánění západoevropských ekonomik.

Doporučované

Nejčtenější