Novinky

Finanční a ekonomické informace 8-9/2019

oddělení 5904 - Informační podpora a knihovna
oddělení 5904 - Informační podpora a knihovna

Vydáno

  • Rešeršní a dokumentační služby
  • Služby knihovny
  • Odborná knihovna
  • Finanční a ekonomické informace

V rubrice Podrobně k tématům najdete přehledový článek „Modern monetary theory – hlavní teze, diskuse a problematizování tohoto konceptu ve světových médiích“, který shrnuje debatu o tzv. moderní měnové teorii (modern monetary theory, MMT) na stránkách světového tisku v posledních měsících. Podstatou teorie je, že při zadlužování ve vlastní měně není třeba, aby státy braly zřetel na růst svých dluhů, ale měly by se soustředit pouze na investice a dosahování plné zaměstnanosti. Možný nárůst inflace je dle teorie řešitelný změnami daní. V článku jsou citovány hlavní argumenty pro i proti MMT a pozornost je též věnována možným příčinám vzrůstajícího zájmu o tuto fiskálně-monetární koncepci.

Doporučované

Nejčtenější