Novinky

Finanční a ekonomické informace 6/2019

oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna
oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace
  • Rešeršní a dokumentační služby
  • Služby knihovny
  • Odborná knihovna

V rubrice Podrobně k tématům najdete přehledový článek s názvem „Nezávislost centrálních bank vs. koordinace měnové a fiskální politiky: aktuální komentáře nejen v souvislosti s děním v USA a Indii“, který shrnuje polemiky v odborném tisku k otázce prospěšnosti nezávislosti centrálních bank v době velmi nízkých úrokových sazeb a nízké míry inflace. Na jedné straně se objevují hlasy, které volají po koordinaci měnové a fiskální politiky, na straně druhé jsou tradiční obavy ze zneužívání měnové politiky ke krátkodobým cílům.

Doporučované

Nejčtenější