Novinky

Finanční a ekonomické informace 4/2019

oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna
oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace
  • Rešeršní a dokumentační služby
  • Služby knihovny
  • Odborná knihovna

V rubrice Podrobně k tématům najdete přehledový článek „Cum-ex aneb k daňovým machinacím s dividendami nejen v Německu“. Text se věnuje skandálům spojeným s vícečetným čerpáním vratky nebo započtením u daně z kapitálových příjmů, vysvětluje fungování obchodů cum-ex a přibližuje diskuzi expertů nad legálností takových transakcí. Pozornost je věnována problémům nedostatečné legislativy a kontroly, odhadovaným výším škod, možnostem zjednání nápravy a potrestání viníků. Problematika je zajímavá mimo jiné kvůli podezřením, že cílem podobných podvodných obchodů mohou být též veřejné finance České republiky.

Doporučované

Nejčtenější