Novinky

Finanční a ekonomické informace 2/2019

oddělení 5904 - Informační podpora a knihovna
oddělení 5904 - Informační podpora a knihovna

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace
  • Rešeršní a dokumentační služby
  • Služby knihovny
  • Odborná knihovna

V rubrice Podrobně k tématům tentokrát najdete přehledový článek „Jak posílit roli eura ve světové ekonomice?“. Text se věnuje strategickému dokumentu Evropské komise, který se zabývá podporou společné evropské měny na světových trzích a jejími perspektivami v konkurenci s ostatními měnami. Představen je samotný návrh Komise, jenž zahrnuje dokončení bankovní unie a unie kapitálových trhů, dotvoření Jednotného fondu pro řešení krizí v bankovním sektoru, zvláštní rozpočtové a pobídkové kapacity pro eurozónu, Program na podporu reforem, rozšiřování clearingové infrastruktury, podporu častějšího používání eura na devizových trzích, podporu vývoje evropských systémů pro přeshraniční eurové platby na poli retailových služeb, Evropský nástroj finanční stability a Evropský stabilizační mechanismus, rozvojové a investiční projekty EU apod. Stranou nezůstávají ani komentáře k tomuto dokumentu v odborném tisku.

Druhý přehledový článek, který rubrika přináší, nese název „Výročí deseti let od vstupu Slovenska do eurozóny: prospělo euro slovenské ekonomice?“. Věnuje se hodnocením, která se k přijetí eura v souvislosti se zmíněným výročím objevila v odborném tisku. Shrnuty jsou okolnosti vstupu Slovenska do eurozóny a dále je pozornost věnována srovnáním s ostatními zeměmi tzv. Visegrádské čtyřky, které zatím s přijetím eura vyčkávají, zejména s Českou republikou, jež se Slovenskem sdílí společnou historii i některé znaky ekonomiky, např. v oblasti zahraničního obchodu.

Doporučované

Nejčtenější