Novinky

Finanční a ekonomické informace 11/2019

oddělení 5904 - Informační podpora a knihovna
oddělení 5904 - Informační podpora a knihovna

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace
  • Rešeršní a dokumentační služby
  • Služby knihovny
  • Odborná knihovna

V rubrice Podrobně k tématům najdete přehledový článek „Výročí konání Brettonwoodské konference: budoucnost Mezinárodního měnového fondu, Světové banky i globální spolupráce jako takové“, který věnuje pozornost článkům a komentářům věnujícím se odkazu zmíněné konference ve vztahu k aktuálnímu dění ve světě. Období po Bretton Woodu komentátoři vesměs považují za úspěšné a většina tehdejších myšlenek a závěrů platí i v současnosti. Ovšem stupňování rivality mezi USA a Čínou, protekcionismus, růst nerovnosti ve společnosti, či budoucnost mezinárodních finančních institucí a měnového systému, představují podle komentátorů jedny z největších výzev 21. století.

Doporučované

Nejčtenější