Novinky

Finanční a ekonomické informace 10/2019

oddělení 5904 - Informační podpora a knihovna
oddělení 5904 - Informační podpora a knihovna

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace
  • Rešeršní a dokumentační služby
  • Služby knihovny
  • Odborná knihovna

V rubrice Podrobně k tématům najdete přehledový článek „Obchodní dohoda mezi Evropskou unií a Japonskem – její význam a dopady“, který v kontextu sílících protekcionistických tendencí a debat o obchodních válkách připomíná dohodu o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a Japonskem, známou pod zkratkou EUJEPA (EU-Japan Economic Partnership Agreement), jejímž podpisem v únoru tohoto roku došlo k vzniku největší zóny volného obchodu na světě. Text nejprve shrnuje historické pozadí vzniku dohody, dále si všímá předpokládaných dopadů na ekonomiku EU a možných přínosů pro český export. Zvláštní pozornost je v souvislosti s touto dohodou věnována potencionálnímu negativnímu dopadu brexitu na ekonomiku Velké Británie. Zmíněna je též první implementace Pařížské dohody o klimatu do mezinárodní smlouvy a paralelně vyjednávaná dohoda o strategickém partnerství v řešení otázek mezinárodního terorismu, kyberbezpečnosti a jaderného zbrojení.

Doporučované

Nejčtenější