Novinky

Finanční a ekonomické informace 1/2019

oddělení 5904 - Informační podpora a knihovna
oddělení 5904 - Informační podpora a knihovna

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace
  • Služby knihovny
  • Služby veřejnosti
  • Odborná knihovna

V rubrice Podrobně k tématům najdete dva přehledové články, první nese název „K regulaci primární emise mincí ve vybraných zemích světa“ a navazuje na text „Primární emise mincí v hledáčku amerických regulátorů finančního trhu“ z minulého čísla. Autor se tentokrát ve svém přehledovém článku věnuje tomu, jak se s ICO potýkají regulátoři v evropských zemích, Číně nebo Japonsku, a představuje tak širokou škálu přístupů i míry rozpracování různých regulačních opatření.

Druhý článek pod názvem „Teze o sekulární stagnaci a její udržitelnost v době hospodářského růstu“ shrnuje nedávné komentáře v odborném tisku k pojmu, s nímž původně přišel již v roce 1930 Alvin Hansen a který oživil Larry Summers v roce 2013 na půdě MMF. Jsou-li Summersovy argumenty ve prospěch teze o sekulární stagnaci pravdivé, vyvstává nutnost učinit zásadní změny konvenční hospodářské politiky, jež nedokáže ani při nulových nominálních sazbách dostatečně stimulovat poptávku po investicích tak, aby se ekonomika vrátila na svůj potenciál a k plné zaměstnanosti.

Doporučované

Nejčtenější