Novinky

Finanční a ekonomické informace 9/2018

oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna
oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace
  • Rešeršní a dokumentační služby
  • Služby knihovny
  • Odborná knihovna

V rubrice Podrobně k tématům najdete dva přehledové články, první pod názvem „Co prozrazují salda TARGET2 o situaci v eurozóně podle německých ekonomů“ přibližuje debatu na stránkách německého odborného tisku, která se rozvinula v reakci na vývoj sald v systému zajišťujícím zúčtování mezibankovních eurových plateb v reálném čase mezi centrálními bankami, komerčními bankami a dalšími finančními institucemi. Předmětem debaty nebylo nic jiného, než zásadní otázka, zda se jedná pouze o účetní operaci, nebo se jedná o systémový problém, který může vést až k rozpadu měnové unie.

Druhý článek nese název „Zplošťující se výnosová křivka amerických dluhopisů: blíží se další krize?“ a shrnuje některé ohlasy na vývoj výnosů z dluhopisů v USA v souvislosti s tím, že invertovaná výnosová křivka dlouhodobých dluhopisů bývá tradičně chápána jako jeden z nejspolehlivějších indikátorů hospodářské recese. Pozornost je věnována spolehlivosti tohoto indikátoru, míře do jaké tvar výnosové křivky ovlivňuje měnová politika amerického Fedu, či zda Fed bere tvar výnosové křivky dostatečně v úvahu.

Nejčtenější