Novinky

Finanční a ekonomické informace 5/2018

oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna
oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace
  • Rešeršní a dokumentační služby
  • Služby knihovny
  • Odborná knihovna

V rubrice Podrobně k tématům najdete dva přehledové články, první nese název „Případ Achmea – precedenční rozsudek Soudního dvora EU pro oblast ochrany investic?“ a shrnuje některé ohlasy a analýzy k rozsudku Soudního dvora Evropské unie v kauze Achmea (C-284/16), který označuje za nepřípustné rozhodčí doložky v bilaterálních smlouvách o ochraně investic mezi členskými státy Evropské unie. Blíže se věnuje též samotné kauze, neboť její kořeny leží v bilaterální dohodě o vzájemných investicích uzavřené v roce 1991 mezi Českou a Slovenskou federativní republikou (ČSFR) a Nizozemským královstvím.

Druhý článek pod názvem „Víceletý finanční rámec EU pro roky 2021-2027: počátek svízelného vyjednávání“ shrnuje základní parametry a novinky MFF 2021-2027 navrhované Evropskou komisí, podrobněji se věnuje nejkontroverznějším aspektům finančního rámce, jako např. Komisí navrhovaným změnám na příjmové straně rozpočtu, a přibližuje argumenty pro a proti jednotlivým částem návrhu, jež zaznívají mezi odbornou veřejností a na stánkách ekonomického tisku.

Nejčtenější