Novinky

Finanční a ekonomické informace 2/2018

oddělení 5904 - Informační podpora a knihovna
oddělení 5904 - Informační podpora a knihovna

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace
  • Rešeršní a dokumentační služby
  • Služby knihovny
  • Odborná knihovna

V rubrice Podrobně k tématům najdete dva přehledové články, první nese název „Digitální měny v režii centrálních bank?“ a věnuje se projektům digitálních peněz emitovaných přímo strážci měny nebo mezinárodními finančními institucemi a veřejné diskuzi s tím spojené, která se odehrává i na stránkách odborného tisku. V textu jsou představeny různé, často velice odlišné, podoby konceptu digitální měny, nastíněna je též očekávaná rozsáhlá odborná debata ohledně bezpečnostních aspektů s novou měnou spojených.

Druhý článek pod názvem „Připravovaná databáze pro porovnávání příjmů celních správ a další novinky z celní oblasti týkající se spolupráce mezi celními správami“ shrnuje komentáře k databázi připravované pod záštitou Světové celní organizace, která bude obsahovat údaje o veškerých clech, daních a poplatcích vybíraných celními správami po celém světě. Pozornost je v textu věnována též dalším vybraným novinkám na poli spolupráce celních správ.

Doporučované

Nejčtenější