Novinky

Finanční a ekonomické informace 8/2017

oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna
oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace
  • Rešeršní a dokumentační služby
  • Služby knihovny
  • Odborná knihovna

V rubrice Podrobně k tématům přehledový článek s názvem Strategie bytové politiky britské vlády a zastánci „daně ze zahrady“", a tematicky tak volně navazuje na text z minulého čísla, který se věnoval rostoucím cenám obytných nemovitostí v tuzemsku. Trendy stoupajících cen nemovitostí se týkají velkoměstských aglomerací řady vyspělých zemí, a strategii podpůrných opatření v oblasti bytové politiky, na kterých pracuje vláda Velké Británie, tak může přispět i k domácí diskuzi nad vývojem trhu nemovitostí, kde se již počaly objevovat podobné názory, že vývoj negativně ovlivňuje dostupnost bydlení pro nízkopříjmové a středně příjmové skupiny obyvatelstva.

Doporučované

Nejčtenější