Novinky

Finanční a ekonomické informace 3/2017

oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna
oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace
  • Odborná knihovna
  • Služby knihovny
  • Rešeršní a dokumentační služby

V rubrice Podrobně k tématům najdete dva přehledové články, první nese název „Problematika přeshraničního čerpání přídavků na děti a volného pohybu pracovních sil v zemích Evropské unie“ a věnuje se jak britské iniciativě z doby před brexitem na regulaci přístupu občanů EU/ EHP na národní pracovní trh a do sociálních systémů, tak aktuálním rakouským plánům, které s dnes již bezpředmětnou britskou iniciativou vykazují jistou podobnost. Text si rovněž všímá rakouské argumentace ve prospěch těchto navrhovaných opatření i postoje, který k nim zaujímá Evropská komise.

Druhý článek „Hospodářská politika Donalda Trumpa a její dopady na Evropu II: daňová reforma, zvýšení fiskálních výdajů a revize regulací ve finančním sektoru“ je dokončením textu započatého v minulém čísle, který se snaží shrnout komentáře k deklarovaným i odhadovaným krokům nové Trumpovy administrativy v hospodářské oblasti. Tentokrát je pozornost věnována oblastem, jež jsou v odborném tisku přijímány méně kriticky, a to daňové reformě, zvýšení fiskálních výdajů na infrastrukturní projekty či deregulaci finančního sektoru.

Doporučované

Nejčtenější