Novinky

Finanční a ekonomické informace 6/2016

oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna
oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace
  • Rešeršní a dokumentační služby
  • Služby knihovny
  • Odborná knihovna

V rubrice Podrobně k tématům najdete dva přehledové články, první s názvem „Pokles cen ropy: příčiny a důsledky“ reaguje na různá vysvětlení a komentáře, které se v odborném tisku objevují v souvislosti s prudkým poklesem ceny ropy, k němuž došlo v polovině roku 2014. Článek rovněž zkoumá dopad nízké ceny ropy na ekonomiky různých zemí. Pozornost je věnována i otázce, proč obecně k neočekávaným výkyvům ceny dochází a zda nízká cena ropy, která od roku 2014 přetrvává, může zůstat na této úrovni i dlouhodobě.

Druhý článek nese název „Perspektivy sdílené ekonomiky“ a věnuje se fenoménu posledních let, který představuje poskytování služeb či užívání statků prostřednictvím digitálních platforem. Nejznámějšími službami tohoto typu jsou zřejmě taxislužba Uber a zprostředkovatel krátkodobých pronájmů Airbnb. Tyto a podobné služby čelí v jednotlivých evropských státech již mnoha soudním řízením a omezením, nicméně doporučení Evropské komise z 2. června 2016 jejich zákaz nebo výrazné omezování považuje až za krajní řešení, jehož by se nemělo nadužívat. Článek shrnuje názory na perspektivu sdílené ekonomiky, věnuje se jejich odhadovanému hospodářskému přínosu, ale všímá si též problému nahrazování plného pracovního poměru jinými druhy pracovněprávních vztahů.

Nejčtenější