Novinky

Finanční a ekonomické informace 9/2014

oddělení 3001 - Vzdělávání a agenda rovných příležitostí
oddělení 3001 - Vzdělávání a agenda rovných příležitostí

Vydáno

 • Odborná knihovna
 • Rešeršní a dokumentační služby
 • Služby knihovny
 • Finanční a ekonomické informace

 • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchyceny např. články věnující se přesnosti makroekonomických predikcí Ministerstva financí v období let 1995-2012, zdanění veřejných a soukromých penzí, poskytování údajů o výši platů a odměn zaměstnanců veřejné správy, limitaci veřejného zadlužení v zemích Visegrádské čtyřky a právním aspektům ochrany osobních údajů u dat ukládaných v cloudu.
 • Ze zahraničních zdrojů jsme z německy psaného tisku vybrali články věnované změnám v právu veřejných zakázek na úrovni EU, platové kultuře v Německu a v EU, boji německé celní správy s organizovanými podvody, důvodům tlaku Bundesbanky na zvýšení mezd, boji s podvody v oblasti daně z obratu v německém prostředí, nižšímu růstu v zemích střední a východní Evropy.
 • Z anglického tisku jsme např. zařadili články na téma měnící se role státu při financování zdravotní péče, ceny a oceňování aktiv, zhoršujícího se stavu státních financí Ukrajiny, metodologického zlepšení v oblasti generačního účetnictví a srovnávací analýzy environmentálních daňových reforem.
 • Z francouzského tisku upozorňujeme na článek na téma daňového zvýhodnění soukromého důchodového spoření.
 • Ze slovenského tisku doporučujeme články věnované postupnému zvyšování odvodové zátěže živnostníků v SR a činnosti slovenské státní správy v oblasti prevence daňových úniků.
 • Z knižní produkce upozorňujeme zejména na Průvodce evropskými finančními trhy a institucemi.
 • Rubrika Téma měsíce přináší přehledový článek Spotřební daně a nezdravé potraviny: teoretická východiska a příklady ze světa.

Nejčtenější